search
menu menu_open

FPP i CALPE: Prostota stanowionego prawa powinna być priorytetem

11 lutego 2020

FPP i CALPE: Prostota stanowionego prawa powinna być priorytetem

Należy wprowadzić bardziej przejrzyste zasady formułowania aktów legislacyjnych, a docelowo powinno istnieć jedno źródło urzędowe o aktach prawnych, oceniają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE), które opracowały program gospodarczy, zabezpieczający zarówno transfery socjalne, jak i wpływy do budżetu państwa.

„Większa prostota systemu prawnego będzie mogła być osiągnięta, gdy radykalnie zostanie ograniczana liczba i częstotliwość nowelizacji. W tym celu należy rozważyć przyjęcie zasady kumulowania wejścia w życie zmian, aby adresaci prawa mieli ułatwioną możliwość przygotowania się na zmiany. Przykładowo, można zaproponować, by większe zmiany prawa wchodziły w życie dwa razy do roku, a drobniejsze zmiany prawa na początku kwartałów” – czytamy w komunikacie.

———-

„Należy większym zaufaniem i swobodą obdarzyć wykwalifikowane kadry legislacyjne. Zapewnienie dobrych warunków pracy fachowcom wymaga w szczególności zagwarantowania odpowiedniego czasu na opracowanie tekstu i powstrzymanie ingerencji w ich pracę, gdy ich propozycje nie zmieniają wartości normatywnej tekstu. Kolejnym aspektem łatwego odbioru prawa jest przejrzysta publikacja, a nawet szerzej – dostęp do prawa. Jednym z najczęstszych zarzutów pod adresem polskiego systemu prawnego jest jego obszerność” – podkreślił przewodniczący FPP i prezes CALPE Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

Więcej:

https://www.money.pl/gielda/fpp-i-calpe-prostota-stanowionego-prawa-powinna-byc-priorytetem-6477482327963777a.html

Źródło: Money.pl