search
menu menu_open

Apel Rady Przedsiębiorczości

30 marca 2020

Apel Rady Przedsiębiorczości do Marszałka Sejmu RP – Pani Elżbiety Witek; Marszałka Senatu RP – Pana Tomasza Grodzkiego; Premiera RP – Pana Mateusza Morawieckiego

W uchwalonej w sobotę rano przez Sejm RP tzw. Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniono zasadniczych postulatów polskich przedsiębiorców, reprezentowanych w Radzie Przedsiębiorczości. Oznacza to, że dramatyczna sytuacja pracowników i firm w Polsce będzie z każdym dniem się zaostrzać. Upadłości firm i utrata miejsc pracy przez setki tysięcy pracowników jest kwestią najbliższej przyszłości.

Ze zdumieniem przyjęliśmy także fakt, że w tej samej ustawie Sejm przyjął zapisy, które nie mają nic wspólnego z ratowaniem gospodarki. Mówmy tu o zwiększeniu uprawnień Prokuratora Generalnego, możliwości ingerowania Premiera w skład i prace Rady Dialogu Społecznego oraz zmiany w Kodeksie wyborczym. Działania te nie tylko opóźniają wprowadzenie Tarczy w życie, ale i podważają zaufanie tak potrzebne w czasach kryzysu.

Ratujmy wspólnie polską gospodarkę! W tych dramatycznych okolicznościach domagamy się od Państwa podjęcia natychmiastowych, skutecznych i odpowiedzialnych decyzji. Miliony pracowników nie mogą dłużej czekać.

Po pierwsze, apelujemy o niezwłoczne przyjęcie i wprowadzenie w życie Tarczy Antykryzysowej w zakresie związanym z ratowaniem gospodarki, utrzymaniem zatrudnienia i funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Naszym zdaniem nie daje wprawdzie ona wystarczająco skutecznych narzędzi ochrony miejsc pracy i płynności finansowej firm, ale pozwoli tysiącom firm skorzystać z jakiejś formy pomocy. Każdy dzień opóźnienia jej wejścia w życie przełoży się na pogarszanie gospodarczej sytuacji w kraju.

Po drugie, musimy natychmiast wspólnie przygotować lepsze rozwiązania podejmując prace prowadzące do uchwalenia Tarczy Kryzysowej 2.0. Sytuacja zdrowotna i ekonomiczna, tak przedsiębiorstw, jak i pracowników wyprzedziła już zapisy przyjętej przez Sejm ustawy. Wymaga ona nowelizacji!

Nasi eksperci są gotowi do pracy.

Członkowie Rady dysponują listą poważnych poprawek i uzupełnień Tarczy w formie konkretnych zapisów prawnych, które muszą się znaleźć w jak najszybszej nowelizacji ustawy.

Tylko razem, w dialogu rządzących i przedsiębiorców, możemy szybko stworzyć przepisy, które uchronią nas przed kataklizmem.

Podpisali:

Andrzej Arendarski – Krajowa Izba Gospodarcza


Marek Kowalski – Federacja Przedsiębiorców Polskich


Jolanta Jaworska – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych

Maciej Witucki – Konfederacja Lewiatan

Wojciech Kostrzewa – Polska Rada Biznesu

Andrzej Malinowski – Pracodawcy RP

Marek Goliszewski – Związek Pracodawców Business Centre Club

Krzysztof Pietraszkiewicz – Związek Banków Polskich

Jan Gogolewski Rzemiosła Polskiego