search
menu menu_open

Zamrożenie powoduje aż 2,2 mld zł strat dziennie

22 kwietnia 2020

Zamrożenie powoduje aż 2,2 mld zł strat dziennie

Licznik strat, jaki uruchomiła Federacja Przedsiębiorców Polskich i Konfederacja Lewiatan, ma uzmysłowić rządowi, jak kosztowny jest każdy dzień lockdownu.

Od połowy marca, czyli od wprowadzenia administracyjnych restrykcji w odpowiedzi na pandemię, polska gospodarka straciła już 76,4 mld zł, czyli 3,2 proc. PKB – wynika z wyliczeń ekonomistów

Federacji Przedsiębiorców Polskich

i Konfederacji Lewiatan, które zostały nam udostępnione. Czyli każdego dnia nasz PKB jest o prawie 2,2 mld zł mniejszy niż w warunkach bez koronawirusa.

—————

– Według naszych analiz spadek aktywności gospodarczej na skutek wprowadzonych restrykcji to PKB mniejsze o prawie 2,2 mld zł dziennie (0,1 proc.), ok. 15 mld zł tygodniowo (0,6 proc.) i ok. 65 mld zł miesięcznie (2,7 proc.) – wylicza

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP

. – Oznacza to, że gdyby ograniczenia w obecnym kształcie utrzymały się do końca maja, to skumulowane straty wyniosłyby 165 mld zł. Jeśli zaś do końca tego roku, ubytek w PKB sięgnąłby 33 proc. – podkreśla

główny ekonomista FPP.


Więcej:

https://www.rp.pl/Gospodarka/304219870-Zamrozenie-powoduje-az-22-mld-zl-strat-dziennie.html

Źródło: Rzeczpospolita