search
menu menu_open

Zawieszanie części przepisów Kodeksu Pracy może być bardzo ryzykowne

28 kwietnia 2020

Zawieszanie części przepisów Kodeksu Pracy może być bardzo ryzykowne

Ułatwienie zwolnień i wstrzymanie obowiązywania np. układów zbiorowych może pomóc firmom w przetrwaniu kryzysu. Ale jednocześnie bardzo negatywnie wpłynąć na rynek pracy.

Jednym z najważniejszych rozwiązań zawartych w kolejnym projekcie tarczy antykryzysowej jest możliwość typowania do zwolnień tych osób, które mają – poza etatem – inne źródło utrzymania. Przy podejmowaniu decyzji o rozwiązaniu umowy firma miałaby uwzględniać, czy np. pracownik ma prawo do emerytury lub renty (lub równoważnego świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych) oraz czy uzyskuje przychody z innej działalności zarobkowej, z tytułu odpłatnego pełnienia funkcji lub z praw majątkowych (np. autorskich). Takie okoliczności pracodawca ma ustalać na podstawie posiadanych informacji lub oświadczenia pracownika, które ten ostatni miałby składać na wniosek zatrudniającego (firma z mocy prawa będzie upoważniona do przetwarzania takich danych osobowych).

—————

– To racjonalne rozwiązanie. Ułatwia utrzymanie etatu i zapewnia ciągłość pracy w przyszłości, gdy trzeba będzie odrabiać straty – podkreśla

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej:

https://forsal.pl/gospodarka/bezrobocie/artykuly/1472544,zawieszanie-czesci-przepisow-kodeksu-pracy-moze-byc-bardzo-ryzykowne.html

Źródło: Forsal.pl