search
menu menu_open

FPP: Gospodarka odmrożona w 23%

11 maja 2020

Kluczowe zahamowanie strat sięgających niemal 120 mld zł

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że dzięki pakietom antykryzysowym udało się oddalić moment, w którym wstrzymanie aktywności społecznej i gospodarczej spowoduje na tyle nieodwracalne straty, że późniejsze wychodzenie z kryzysu zajmie długie lata, zamiast kilku kwartałów. Możliwości sektora finansów publicznych, nawet wspomagane przez NBP, nie są jednak nieograniczone i dlatego odmrażanie gospodarki musi być kontynuowane w oparciu o spójny, szczegółowo opracowany plan. Kolejne branże powinny być otwierane, przy zapewnieniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa – niezbędnych, by zapobiec ponownemu nasileniu epidemii. Jest to jedyna droga do tego, by polska gospodarka mogła działać o własnych siłach i dalsze narastanie strat – sięgających już prawie 120 mld zł – zostało zahamowane.

Federacja Przedsiębiorców Polskich oferuje wszystkim przedsiębiorcom bezpłatną pomoc ekspertów w przygotowaniu obiektów do przyjmowania klientów. Wystarczy zgłosić się na adres:

porady@federacjaprzedsiebiorcow.pl

.

Uwzględniając rozpoczęte odmrażanie gospodarki, Federacja Przedsiębiorców Polskich zaktualizowała

licznik strat spowodowanych restrykcjami związanymi ze zwalczaniem COVID-19

, który prowadzi wspólnie z Konfederacją Lewiatan. W wyniku dostosowania przyjętych założeń do bieżącej sytuacji, tempo przyrostu strat spowolniło z 2,15 mld zł na dobę do 1,66 mld zł na dobę. Oznacza to, że gospodarka została odmrożona już w ok. 23%. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia, działania odmrażające zapobiegły utracie 3,4 mld zł polskiego PKB.


„Polska gospodarka powraca do życia po niecałych dwóch miesiącach zamknięcia z powodu wprowadzenia ograniczeń niezbędnych do powstrzymania rozwoju epidemii koronawirusa. Konsumpcja w gospodarce zaczyna się odbudowywać – dzięki przywróceniu aktywności w wielu gałęziach handlu, a dane – m.in. o zużyciu energii elektrycznej – wskazują na to, że zakłady przemysłowe również zaczynają wznawiać produkcję.

Tak długo, jak firmy nie likwidują swoich struktur biznesowych i utrzymują zatrudnienie, gospodarka będzie mogła stosunkowo szybko wyjść z kryzysu wywołanego przez epidemię.

Z danych KUKE wynika, że w marcu liczba niewypłacalności podmiotów gospodarczych wzrosła jedynie o 3,1% rok do roku. W przypadku indywidualnych działalności gospodarczych, dane z CEIDG wskazują, że w kwietniu liczba zawieszeń zmalała o 50% w ujęciu miesiąc do miesiąca, a liczba likwidacji spadła w tym samym czasie o 42% – co wskazuje na pewne uspokojenie sytuacji po pierwszej fali kryzysu w marcu. Dane CEIDG pokazują również, że indywidualni przedsiębiorcy do tej pory byli bardziej skłonni do zawieszenia swojej działalności niż do jej likwidowania”

– mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

.

Bankructwom oraz zwolnieniom w firmach zapobiegają instrumenty pomocowe wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej. Przedsiębiorcy najlepiej oceniają wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Tylko w pierwszych 8 dniach funkcjonowania tego programu, subwencje otrzymało 56,4 tys. firm zatrudniających blisko 0,6 mln pracowników,

które otrzymały środki o łącznej wartości 11,5 mld zł. Zaletą tego rozwiązania jest jego prostota, szybkość przyznawania i wypłaty wsparcia, jak również możliwość umorzenia nawet 75% otrzymanej pożyczki.

W ocenie Komisji Europejskiej, efekt fiskalny pakietu stymulacyjnego w Polsce w 2020 r. wyniesienie ponad 5,5% PKB – co czyni go jednym z największych programów tego typu w Unii Europejskiej. KE prognozuje również poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki w pokryzysowej rzeczywistości – czego przejawem będzie wzrost nadwyżki na rachunku obrotów bieżących.

Kluczową rolę w przygotowaniu tych rozwiązań antykryzysowych odegrało Ministerstwo Rozwoju. Przedsiębiorcy doceniają otwartość MR na uwagi praktyków biznesu oraz prowadzenie prac nad kolejnymi specustawami COVID-19 w duchu dialogu z partnerami społecznymi

. Dzięki temu udało się w obowiązującym prawie uwzględnić szereg rozwiązań, które ograniczają wpływ epidemii na poszczególne branże oraz rodzaje przedsiębiorstw.