search
menu menu_open

Postojowe nie dla matki z firmą

19 maja 2020

Postojowe nie dla matki z firmą

Kobiety na zasiłku macierzyńskim nie mają prawa do wsparcia. Wszystko dlatego, że świadczenie przysługuje tylko wówczas, gdy prowadzący działalność nie ma innego tytułu do ubezpieczenia.

Postojowe jest jednym z instrumentów pomocy osobom prowadzącym działalność gospodarczą, dotkniętym skutkami epidemii. Mogą się o nie ubiegać przedsiębiorcy (którzy nie zawiesili działalności), jeśli ich przychody spadły o co najmniej 15 proc. w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek. Przysługuje ono również tym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia 2020 r.

—————


Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich

przyznaje, że przedsiębiorcze matki pobierające zasiłek macierzyński są w trudnej sytuacji i należałoby im pomóc. – Jeżeli faktycznie prowadzą działalność, która ucierpiała z powodu koronawirusa, powinny móc ubiegać się o postojowe – ocenia.

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1477483,tarcza-antykryzysowa-postojowe-dla-matki-z-zasilkiem.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna