search
menu menu_open

Polska powinna przetwarzać 50 proc. odpadów komunalnych, a przerabia zaledwie 26 proc.

10 sierpnia 2020

Polska powinna przetwarzać 50 proc. odpadów komunalnych, a przerabia zaledwie 26 proc.

Dwa lata temu zaktualizowana została ustawa o przetwarzaniu odpadów, w której do polskiego prawodawstwa weszły dyrektywy unijne. Według nich jeszcze w tym roku Polska musi osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu i przetwórstwa odpadów komunalnych. To aż 6 milionów ton śmieci. Obecnie jednak system przetwórstwa i recyklingu śmieci to zaledwie około 26 proc. odpadów. Daleko nam więc do spełnienia unijnych wymagań.


Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP)

wzywa więc polski rząd do wcielenia w życie systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenckiej (ROP) – którego mechanizm zobowiązuje producentów do stuprocentowego pokrycia kosztów zbierania, transportu, segregacji i przetworzenia odpadów.

Więcej:

https://biznes.interia.pl/finanse/news-polska-powinna-przetwarzac-50-proc-odpadow-komunalnych-a-prz,nId,4654191

Źródło: Interia.pl