search
menu menu_open

Składki wyższe o 15,60 zł

31 sierpnia 2020

Składki wyższe o 15,60 zł

Koniec z rekordowymi podwyżkami składek dla 1,5 mln osób prowadzących działalność gospodarczą w przyszłym roku. System ich wyliczania warto zmienić.

Z projektu ustawy budżetowej przesłanej przez rząd do konsultacji społecznych wynika, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wyniesie 5259 zł, więc będzie wyższe tylko o 32 zł. To dobra wiadomość dla większości osób prowadzących działalność gospodarczą, bo oznacza to, że płacone przez nich składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzrosną tylko o 15,60 zł. Przy poprzedniej podwyżce składek od początku tego roku wzrosły one o rekordową kwotę 114 zł miesięcznie.

—————

– Biorąc pod uwagę sytuację w gospodarce, zakładam, że przeciętne wynagrodzenie w ostatnim kwartale tego roku wzrośnie tylko o 2,5 proc. Wówczas dałoby to liczoną na tej podstawie składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 371,40 zł miesięcznie – mówi

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Więcej:

https://www.rp.pl/ZUS/308309951-Skladki-ZUS-2021-ile-skladki-ZUS-zaplaca-prowadzacy-dzialalnosc.html

Źródło: Rzeczpospolita