search
menu menu_open

Więcej dla emerytów, mniej dla niepełnosprawnych

10 września 2020

Więcej dla emerytów, mniej dla niepełnosprawnych

W 2021 r. wydatki Funduszu Solidarnościowego (FS) sięgną rekordowego poziomu 33 mld zł, a prawie 23 mld zł pochłoną koszty wypłaty 13. i 14. emerytury. Tak wynika z jego planu finansowego, zawartego w projekcie ustawy budżetowej.

FS zaczął swoją działalność w 2019 r., jeszcze jako Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Powstał bowiem właśnie po to, aby finansować różne formy pomocy dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Jednak jeszcze pod koniec ubiegłego roku doszło do jego przekształcenia w FS oraz rozszerzenia listy realizowanych zadań o wypłatę rent socjalnych oraz dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów.

————–

– Takie operacje księgowe są niezbędne w sytuacji, gdy zadania FS nie mają źródeł dochodów, które pozwalałyby na ich pełne sfinansowanie. Rząd nie ma więc innego wyjścia, jak subsydiować fundusz w formie różnych wpłat i pożyczek – wskazuje

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1490557,trzynasta-czternasta-emerytura-2021-fundusz-solidarnosciowy.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna