search
menu menu_open

FPP: Producenci powinni pokrywać koszty recyklingu opakowań po napojach

22 września 2020

FPP: Producenci powinni pokrywać koszty recyklingu opakowań po napojach

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazują, że jeden powszechny system kaucyjny powinien być scentralizowany, oparty na niezależnym operatorze zarządzającym, podlegać kontroli publicznej i mieć charakter non-profit. Koszty funkcjonowania systemu powinni ponosić producenci, którzy wprowadzają opakowania na rynek.

Według badań Ibris 96 proc. Polaków uważa, że opakowań jest za dużo, a produkty powinny być pakowane inaczej. Ponad 51 proc. oczekuje, że to producenci pokryją koszty przetwarzania opakowań po napojach. Aż 95 proc. Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego, a 86 proc. oczekuje, że rząd zrobi to jak najszybciej.

—————

Należy rozdzielić dwa strumienie odpadów opakowaniowych: opakowania po napojach, dla których ROP powinna być realizowana przez wprowadzenie jednego, powszechnego systemu kaucyjnego (depozytowego). Dla pozostałych opakowań ROP powinna oznaczać finansowanie przez producentów określonych czynności dotyczących odpadów po opakowaniach w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych. W obu przypadkach podmiotem odpowiedzialnym i finansującym w ramach ROP powinni być producenci, którzy wprowadzają opakowania na rynek. Obecnie to przede wszystkim mieszkańcy gmin płacą za odbiór i przetwarzanie odpadów po opakowaniach – mówi

Sylwia Szczepańska, dyrektor ds. dialogu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Wicej:

https://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/fpp-producenci-powinni-pokrywac-koszty-recyklingu-opakowan-po-napojach,189680.html

Źródło: Portalspozywczy.pl