search
menu menu_open

Komunikat Rady Przedsiębiorczości w sprawie propozycji rozszerzenia katalogu podatników CIT o spółki komandytowe

25 września 2020

Rada Przedsiębiorczości spotkała się w ostatnich dniach z Ministrem Finansów, Tadeuszem Kościńskim i wyraziła zaniepokojenie skutkami wprowadzenia opodatkowania CIT spółek komandytowych.

Spółki te są w olbrzymiej większości spółkami funkcjonującymi w sektorze MŚP i nie są wykorzystywane do agresywnej optymalizacji podatkowej. Rada zaapelowała o dalsze rozmowy prowadzące do rezygnacji z tych planów. Minister Kościński przyjął do wiadomości zgłaszane przez Radę Przedsiębiorczości wątpliwości, strony ustaliły, że kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się nadchodzącym tygodniu.

***

Rada Przedsiębiorczości to forum współdziałania szefów największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Została reaktywowana 24 marca 2020 roku w celu ratowania polskiej gospodarki zagrożonej pandemią i recesją (pierwotnie została powołana 17 listopada 2003 roku). Rada Przedsiębiorczości deklaruje w tym zakresie pełną gotowość do współpracy z Rządem i Premierem RP oraz wszystkimi stronami sceny politycznej. Radę Przedsiębiorczości tworzą: Business Centre Club,

Federacja Przedsiębiorców Polskich

, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych oraz Związek Rzemiosła Polskiego.