search
menu menu_open

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie nowelizacji ustawy o CIT

6 października 2020

W związku z propozycją rozszerzenia katalogu podatników CIT o spółki komandytowe Rada Przedsiębiorczości postuluje o rezygnację z proponowanej zmiany legislacyjnej w tym zakresie.

Uzasadnienie:

Zdecydowana większość działających w Polsce spółek komandytowych to podmioty kontrolowane przez osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi i uczciwie płacące podatki z tego tytułu – minimum 19%. Nowelizacja doprowadzi do dyskryminacyjnego traktowania polskiego biznesu i polskich przedsiębiorców w zestawieniu z zagranicznymi inwestorami. Utrudni to konkurowanie z zagranicznymi firmami oraz istotnie zmniejszy nowe inwestycje przedsiębiorstw. Planowana danina jest tym bardziej dotkliwa, że wprowadza się ją bez vacatio legis w okresie

silnych turbulencji gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19. Nie podzielamy także argumentacji o rzekomym wykorzystaniu spółek komandytowych do optymalizacji podatkowej. Wręcz przeciwnie – spółki komandytowe prowadząc pełną księgowość – są równie transparentne co spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i pozwalają na budowanie siły polskich firm rodzinnych oraz polskiego małego i średniego biznesu – podobnie jak w innych krajach europejskich.

Ponadto KAS dysponuje narzędziem w postaci klauzuli obejścia prawa w celu przeciwdziałania optymalizacji podatkowej. Dodatkowo uszczenienie systemu wspierają przepisy o raportowaniu schematów podatkowych. Tym samym dodatkowe opodatkowanie spółek komandytowych jest całkowicie nieuzasadnione w kontekście uszczelnienia systemu podatkowego, a może przynieść odwrotne do założonych skutki w postaci zmniejszenia wpływów podatkowych w wyniku bankructw i likwidacji polskich firm.

Jednocześnie deklarujemy wsparcie w wypracowaniu dodatkowych rozwiązań ukierunkowanych na uszczelnienie systemu fiskalnego w Polsce.