search
menu menu_open

Musimy patrzeć w przyszłość w perspektywie nawet 30 lat

12 października 2020

Musimy patrzeć w przyszłość w perspektywie nawet 30 lat

Niejednolity system ubezpieczeń społecznych zaburza konkurencję. Umowy zlecenia należy ozusować na zasadach ogólnych. Potrzebna jest także zmiana zasad ozusowania przychodów z działalności gospodarczej – uważa Marek Kowalski prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich.


Federacja Przedsiębiorców Polskich

złożyła już oficjalne pismo o włączenie w skład Rady Dialogu Społecznego. Co to oznacza dla funkcjonowania forum, na którym są dyskutowane najpoważniejsze zmiany gospodarcze proponowane przez rząd?


– Marek Kowalski

: Mamy szansę uczestniczenia w dialogu społecznym już od początku naszego istnienia i jeszcze przed wejściem do RDS współpracowaliśmy z rządem w wielu sprawach, podpisywaliśmy też porozumienia z organizacjami związkowymi, jak te zawarte z NSZZ Solidarność apele do rządu w sprawie ozusowania umów zlecenia.

Więcej:

https://www.rp.pl/Firma/310119932-Marek-Kowalski-prezes-Federacji-Przedsiebiorcow-Polskich-Musimy-patrzec-w-przyszlosc-w-perspektywie-nawet-30-lat.html

Źródło: Rzeczpospolita