search
menu menu_open

List otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego

26 listopada 2020

Federacja Przedsiębiorców Polskich wzywa do równego, sprawiedliwego, traktowania WSZYSTKICH osób bezpośrednio opiekujących się w szpitalach pacjentami z COVID-19 – niezależnie od przynależności do grupy zawodowej, miejsca pracy, sposobu zatrudnienia i pracodawcy.

Wskazujemy, że konieczna jest odpowiednia zmiana polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. (z późn. zm.) w celu rozszerzenia grupy osób uprawnionych do otrzymywania dodatków do wynagrodzenia.

W procesie leczenia osób, co do których istnieje podejrzenie zarażenia wirusem, zaangażowani są lekarze, pielęgniarki, laboranci, sanitariusze i salowe, osoby transportujące chorych. Wszyscy oni tworzą jeden zespół ratujący zdrowie i życie pacjentów oddziałów zakaźnych, a ich działania są ściśle ze sobą powiązane w procesie leczenia. Brak którejkolwiek z tych osób w szpitalu natychmiast skutkuje dezorganizacją procesu leczniczego i jest realnym zagrożeniem dla funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia.

Bez usług pomocowych przy pacjencie, usług mycia i dezynfekcji, przygotowywania posiłków i innych rodzajów wsparcia, stan pacjentów i higieny w szpitalach może ograniczyć skuteczność wysiłków lekarzy.

Usługi salowych i sanitariuszy są integralną częścią procesu terapeutycznego

. Usługi związane z przestrzeganiem diety żywieniowej uwzględniającej wszystkie zalecenia lekarzy, wspomagają proces leczenia i przyczyniają się do szybszej rekonwalescencji pacjentów.  Także dbałość o stan sanitarno-epidemiologiczny pomieszczeń szpitali, o to by pacjenci przebywali w sterylnych warunkach i mieli pomoc przy podstawowych czynnościach – tj. toaleta, transport na badania itd. To w sytuacji zachowania szczególnie sterylnych warunków w związku z COVID-19 ma ogromne znaczenie dla procesu terapeutycznego. Pracownicy na oddziałach, gdzie leczone są osoby chore na COVID-19, pracują w bardzo trudnych warunkach: w uciążliwych kombinezonach i maskach; z ogromną liczbą pacjentów wymagających stałej kontroli i wspomagania; w wielkim stresie, ponieważ na ich oczach umierają kolejni pacjenci. Dodatkowo zmagają się z ogromnymi obawami, że narażają siebie oraz swoich najbliższych na zakażenie.


Konieczne jest więc wsparcie pracy wszystkich osób bezpośrednio opiekujących się w szpitalach pacjentami chorymi na COVID – 19. Niezwykle ważne jest, aby oddać im sprawiedliwość, zrekompensować nadzwyczajny wysiłek i stres. Dzięki wprowadzonej zmianie okażemy szacunek, ponieważ dla ratowania innych bardzo często osoby te ograniczają życie rodzinne i ponoszą we własnym zakresie dodatkowe koszty.

Różnicowanie pod względem dodatków do wynagrodzeń osób, które pracują razem w tych samych warunkach jest silnie demotywujące. Obecnie funkcjonujące rozwiązanie, ograniczone jedynie do części osób opiekujących się pacjentami jest niesprawiedliwe. Wnosimy o rozszerzenie o pozostałe grupy zawodowe: salowe, sanitariuszy, pracowników technicznych, laboratoryjnych. Bez pracy tych osób szpital nie jest w stanie funkcjonować.


Dlatego wzywamy Rząd do uwzględnienia w przyznawanych dodatkach do wynagrodzeń wszystkich osób, które spełniają łącznie dwa kryteria:1)

bezpośredniego kontaktu z  chorymi na COVID-19 w procesie ich diagnostyki oraz leczenia i
2)

podwyższonego narażenia na zakażenie się w związku z wykonywaniem ww. zadań w ramach bezpośredniego kontaktu

.