search
menu menu_open

ZUS chce składek od 40-latków

1 grudnia 2020

ZUS chce składek od 40-latków

Milion pracujących na kilku umowach płaci zaniżone składki, choć zarobki większości przekraczają 7,5 tys. zł miesięcznie.

Obecny system oskładkowania zleceniobiorców stworzył grupę ubezpieczonych przekraczającą milion osób, którzy z tego powodu są gorzej traktowani na rynku pracy. W większości to obecni 40-latkowie. W przyszłości będą mieli niższe emerytury wynika z raportu z Fundacji Instrat Zdaniem ekspertów z tej fundacji przepisy należy jak najszybciej zmienić, gdyż naruszają konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej. O zmiany apeluje nie tylko ZUS, ale także Ministerstwo Rodziny.

—————

– Należy pamiętać o tym, że firmy, które nie stosują zbiegów, mogą być mniej konkurencyjne od firm, które obniżają koszty zatrudnienia pracowników w ten sposób. Z kolei przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na stosowanie takich praktyk, narażają się na kontrole ZUS, co rodzi spore ryzyko takiej działalności i pozbawia ich pewności prawa – komentuje

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://www.rp.pl/ZUS/311309882-ZUS-chce-skladek-od-40-latkow—kolejna-przymiarka-do-pelnego-oskladkowania-zleceniobiorcow.html

Źródło: Rzeczpospolita