search
menu menu_open

Zwolniony z ZUS i PIT bon 500+ na posiłki dla pracowników to ratunek dla gastronomii i rolnictwa

9 grudnia 2020

Zwolniony z ZUS i PIT bon 500+ na posiłki dla pracowników to ratunek dla gastronomii i rolnictwa

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – finansowanych dobrowolnie przez pracodawcę – uratowałoby polską gastronomię i rolnictwo w trudnym okresie pandemii koronawirusa.

Wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – dobrowolnie finansowanych przez pracodawcę – to 7,6 mld zł dodatkowego PKB. Ponadto pozwoliłoby to na utworzenie ponad 100 tys. nowych miejsc pracy.

—————

„Zwolniony z ZUS i PIT bon na posiłki dla pracowników – jako dobrowolny benefit pracowniczy – byłby bardzo pożądany w okresie wychodzenia z kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa. Pozytywnie wpłynąłby na kondycję branży gastronomicznej, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji na skutek już dwukrotnie wprowadzanego zakazu prowadzenia działalności stacjonarnej. Pobudzony w ten sposób popyt byłby znacznym wsparciem także dla innych sektorów, m.in. polskiego rolnictwa. Co więcej, badania prowadzone m.in. w Belgii wykazały, że system kart i bonów przyczynia się do stabilizacji kondycji finansowej firm z branży gastronomicznej, zwłaszcza w okresie recesji i spowolnienia gospodarczego. Mogą bowiem liczyć na stabilne źródło przychodów w sytuacji, gdy pozostali konsumenci ograniczają częstotliwość korzystania z ich usług” – podkreśla

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Więcej:

https://inforfk.pl/aktualnosci/8038072,Zwolniony-z-ZUS-i-PIT-bon-500-na-posilki-dla-pracownikow-to-ratunek-dla-gastronomii-i-rolnictwa.html

Źródło: Inforfk.pl