search
menu menu_open

Przygotowania do porządków w Radzie Dialogu Społecznego

12 stycznia 2021

Przygotowania do porządków w Radzie Dialogu Społecznego

Członkowie RDS mają zaliczać jednolitą procedurę lustracji. Doprecyzowane będą przepisy o poszerzeniu składu rady i należnościach za uczestnictwo w jej pracach.

W ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów każdy członek Rady Dialogu Społecznego urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. będzie musiał złożyć oświadczenie lustracyjne (lub informację, że złożył je już wcześniej). Osoba, która przedstawi nieprawdziwą informację, zostanie odwołana z RDS.

—————-

– Rozsądniejsze wydaje się bardziej elastyczne rozwiązanie, czyli zasada, że przedstawiciela na przewodniczącego zgłasza organizacja dysponująca odpowiednim zapleczem i przedstawiająca strategię działania RDS na czas przewodnictwa. Skierujemy taką uwagę w ramach konsultacji projektu – zapowiada

Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący FPP

.

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8065828,rada-dialogu-spolecznego-nowelizacja-ustawy-lustracja.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna