search
menu menu_open

Sankcja za ukrycie podróży

2 lutego 2021

Sankcja za ukrycie podróży

W związku z pandemią pracodawca ma prawo pytać zatrudnionych o pobyt za granicą. Kłamstwo w takiej sytuacji jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych i uzasadnia rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Tak wynika z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z 29 stycznia 2021 r. (sygn. akt IVPa 79/20). Oddalił on apelację pracownika, który został zwolniony w trybie dyscyplinarnym ze względu na zatajanie podróży zagranicznej w początkowym okresie pandemii i okłamanie pracodawcy. Ten zobowiązał bowiem zatrudnionych do informowania o takich wyjazdach w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zakładzie.

—————

Warto podkreślić też szerszy kontekst orzeczenia. – Jest ważny nie tylko dla pracodawców, ale też zatrudnionych, bo dotyczy poczucia bezpieczeństwa tych ostatnich w miejscu wykonywania obowiązków zawodowych. Jeśli ktoś oszukuje, to traci zaufanie także współpracowników, którzy oczekują odpowiedzialności w dbaniu o bezpieczeństwo, czyli dobro wspólne całej załogi – podsumowuje

prof. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8082278,pracodawca-ma-pytac-o-podroze-wyrok-sadu-okregowego-w-olsztynie.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna