search
menu menu_open

Akcyza – podatek „od grzechu”. Podwyższanie danin płaconych wprost z kieszeni obywatela w czasie pandemii jest szkodliwe

12 lutego 2021

Akcyza – podatek „od grzechu”. Podwyższanie danin płaconych wprost z kieszeni obywatela w czasie pandemii jest szkodliwe

Obecny system akcyzy powinien pozostać nienaruszony. Gdyby jednak rząd rozważał zmiany w akcyzie w celu zwiększenia dochodów budżetowych – to należałoby wówczas zmienić strukturę sposobu obliczania tego podatku – zwraca uwagę Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

– Akcyza – podatek pośredni doliczany do ceny produktu i płacony w rzeczywistości przez konsumenta – jest nazywana podatkiem „od grzechu”. Oznacza to, że różne wyroby sąopodatkowane różnymi stawkami akcyzy – zgodnie z zasadą: grzechy najcięższe powinny być najbardziej opodatkowane, a grzechy lżejsze mniej. Państwo za pomocą zróżnicowanych stawek akcyzy realizuje także politykę prośrodowiskową (np. niższe stawki na samochody hybrydowe czy elektryczne) czy prozdrowotną (np. niższe stawki na tytoń do podgrzewania, napoje niskoalkoholowe) – mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

.

Więcej:

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/fpp-podwyzszanie-podatkow-placonych-wprost-z-kieszeni-obywatela-w-czasie-pandemii-jest-szkodliwe

Źródło: Wiadomoscihandlowe.pl