search
menu menu_open

Szanse na znaczne poszerzenie tarczy są raczej niewielkie

3 marca 2021

Szanse na znaczne poszerzenie tarczy są raczej niewielkie

Rząd nie wyklucza zmian w dostępie do zwolnień ze składek lub dopłat do pensji. Ale wprowadzenie kryterium pomocy uzależnionego od znaczącego spadku obrotów bez względu na rodzaj prowadzonej działalności (kod PKD) jest mało prawdopodobne

Resort rozwoju analizuje obecne formy wsparcia przedsiębiorców w okresie kryzysu wywołanego pandemią. Pracuje nad pomysłami, aby pomoc była kierowana także na podstawie innego kryterium niż odpowiedni kod PKD. Rozszerzenie dostępu do tarczy jest możliwe, ale pod warunkiem pozytywnej oceny resortu finansów.

—————

– Wspieramy pomysł rzecznika MSP. W praktyce wiele firm nie aktualizowało PKD, choć biznes rozwijał się w innym zakresie niż ten zadeklarowany. I nagle okazało się, że ten wpis ma ogromne znacznie, bo uprawnia do pomocy. Liczymy na modyfikację kryteriów, ale zdajemy sobie sprawę z obaw dotyczących kosztów. Bo trudno jest oszacować, jak wzrosłyby wypłaty z tarczy w razie wprowadzenia dodatkowego kryterium udzielania wsparcia – wskazuje

Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8110517,kryterium-pomocy-inne-niz-pkd-zwolnienia-ze-skladek-doplaty-do-pensji.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna