search
menu menu_open

Pandemia niestraszna pracującym emerytom

11 marca 2021

Pandemia niestraszna pracującym emerytom

Choć obecnie pobierający świadczenia emerytalne częściej niż inni ubezpieczeni tracą legalną pracę, to tego spadku nie można nazwać załamaniem – wynika z danych ZUS, do których dotarł DGP

Zgodnie z informacjami organu rentowego w grudniu 2020 r. emerytury pobierało 6 mln osób. Spośród nich 777 tys. osób opłacało składki zdrowotne z tytułu aktywności ekonomicznej, w tym 502 tys. – składki na ubezpieczenia społeczne.

—————

– Gdy rozpoczynał się kryzys związany z epidemią, były obawy, że właśnie pracujący emeryci w pierwszej kolejności odczują negatywnie jego skutki. Dane pokazują, że choć w porównaniu z 2019 r. jest ich nieco mniej, spadek ten nie jest drastyczny – mówi

Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8117498,pracujacy-emeryci-przez-pandemie-traca-prace-czesciej-niz-inni.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna