search
menu menu_open

Nadchodzi rewolucja. Pensje w Polsce będą jawne

16 marca 2021

Nadchodzi rewolucja. Pensje w Polsce będą jawne

Projekt unijnej dyrektywy daje prawo do informacji o zarobkach współpracowników. Budzi to obawy.

W poniedziałek 15 marca minął termin przedstawienia przez polskie związki zawodowe i organizacje pracodawców opinii do unijnej dyrektywy w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.

—————

– Samej idei wyrównywania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn nie sposób kwestionować. Projekt dyrektywy grozi jednak koniecznością absolutnego ujednolicenia pensji, co nie zawsze jest uzasadnione, szczególnie w oderwaniu od wyników ekonomicznych poszczególnych pracowników – zauważa

Grzegorz Lang, radca prawny w Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://www.rp.pl/Place/303159936-Nadchodzi-rewolucja-Pensje-w-Polsce-beda-jawne—-kontrowersje-wokol-projektu-dyrektywy-unijnej.html

Źródło: Rzeczpospolita