search
menu menu_open

Pracodawcy: Wyższa składka zdrowotna wydaje się koniecznością

25 marca 2021

Pracodawcy: Wyższa składka zdrowotna wydaje się koniecznością

Organizacje pracodawców są zgodne: zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia jest niezbędne. Nie wszyscy wiążą to jednak z podniesieniem składki zdrowotnej. Szczególnie w czasie epidemii


Łukasz Kozłowski Federacja Przedsiębiorców Polskich

:

Przy obecnym poziomie składki zdrowotnej wpływy z tego tytułu nie przekroczą znacząco poziomu 4 proc. PKB. Tymczasem nakłady na ochronę zdrowia w kolejnych latach powinny rosnąć. Wynika to nie tylko z ustawy mającej gwarantować stopniowy wzrost wydatków na zdrowie do 2024 r., lecz również z wyzwań związanych z długiem zdrowotnym po pandemii COVID-19, rosnącymi kosztami nowych rozwiązań technologicznych w medycynie oraz deficytem kadrowym w systemie ochrony zdrowia.

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8128305,debata-dgp-pracodawcy-wyzsza-skladka-zdrowotna.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna