search
menu menu_open

FPP oraz Instytut LB Medical opracują pakiet rozwiązań dla pracodawców – profilaktyka zawodowych chorób psychicznych

30 marca 2021

Kampania #PracujzGłową

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) jako główny partner kampanii #PracujzGłową, której inicjatorem jest Instytut LB Medical przygotuje pakiet rozwiązań dla pracodawców w celu minimalizowania konsekwencji zdrowotnych poprzez profilaktykę zawodowych chorób psychicznych takich jak depresja, wypalenie czy wykluczenie zawodowe. W ramach kampanii zostanie opracowany raport o kosztach pośrednich i bezpośrednich chorób psychicznych pracowników dla budżetu państwa oraz dla pracodawców, a także zbiór dobrych praktyk i rekomendacji.

W ramach kampanii #PracujzGłową powołana zostanie Rada Ekspertów różnych specjalizacji: psychologii, psychiatrii, socjologii, psychoterapii, HR, employer brandingu. Prowadzone  będą badania wśród pracowników i pracodawców, autorskie szkolenia, webinary oraz warsztaty dla przedsiębiorców. Uruchomiona zostanie również darmowa infolinia dla pracowników, , a także powstanie portal i profile edukacyjne publikujące porady oraz podcasty z ekspertami. Kampania otrzymała patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kampania #PracujzGłową to druga odsłona kampanii edukacyjno-społecznej #NASZAwtymGŁOWA, której głównym inicjatorem jest Instytut LB Medical. Celem tej odsłony kampanii jest edukacja pracowników i pracodawców w kontekście profilaktyki zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Nadmiar obowiązków, nadgodziny, długotrwała praca pod presją czasu może doprowadzić nie tylko do wypalenia zawodowego, ale również do depresji. Dlatego kampania ma na celu przeciwdziałać tym zjawiskom i uświadomić pracodawcom, że zdrowa głowa pracownika – to głowa kreatywna, pełna pomysłów, zmobilizowana i przede wszystkim odporna na stres. W ramach akcji zostanie podjęta analiza skali problemu, jakim jest wzrost stresu, depresji oraz wypalenia zawodowego, a także wpływu na pracodawców i pracowników na budżet państwa. #PracujzGłową będzie promować świadomych pracodawców, dla których troska o dobrostan psychiczny pracowników jest najważniejsza i zachęcać do zmian postaw środowiska zawodowego.

W I połowie 2020 roku  liczba zwolnień lekarskich w Polsce z powodu epizodu depresyjnego i zaburzeń depresyjnych nawracających wzrosła o 72% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019. Przełożyło się to na aż 20 mln dni absencji w pracy.


„Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba zwolnień lekarskich wypisywanych na depresję i zaburzenia lękowe. Izolacja  i COVID-19 nasiliły objawy. Badania pokazują, że w ciągu dziesięciu lat depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. W Polsce połowa chorych nie leczy się. Jeśli nie pomożemy sobie wzajemnie – będzie jeszcze gorzej. Dlatego zwracamy się do pracodawców, którzy mają bezpośredni wpływ na samopoczucie i atmosferę w pracy – aby wzięli odpowiedzialność za zdrowie psychiczne swoich pracowników. Każdy pracownik powinien być wspierany i powinien mieć dostęp do odpowiednich środków, które pomogą mu uniknąć depresji czy wypalenia, wykluczenia zawodowego i społecznego, a także pozwolą minimalizować ich negatywne skutki. Zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony zdrowia psychicznego pracowników to wspólna odpowiedzialność wszystkich pracodawców”

– mówi

Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

.

Według badań na temat kondycji psychicznej pracowników aż 31 proc. Polaków stwierdziło, że praca zawodowa lub atmosfera w pracy negatywnie wpływa na ich kondycję psychiczną. Co więcej, prawie połowa badanych (49 proc.) stwierdziła, że ich praca jest stresująca, co jest jednym z powodów, który ma znaczący wpływ na ich samopoczucie.


„Te dane mówią same za siebie. Istnieje wyraźna potrzeba troski o zdrowie psychiczne w środowisku zawodowym. Dlatego kampania #PracujzGłową jest odpowiedzią na realny problem Polaków. Przez kampanię chcemy podkreślić istotność zdrowia psychicznego w różnych aspektach życia, zarówno prywatnego jak i zawodowego. Chcemy pokazać, że problemy natury psychicznej mogą dotknąć każdego z nas bez względu na wiek, status społeczny, czy miejsce zamieszkania. Pragniemy edukować i przeciwdziałać temu zjawisku oraz wypracować odpowiedni pakiet rozwiązań dla pracodawców, który naszym zdaniem jest kluczowy w osiągnięciu dobrego zdrowia psychicznego tej grupy społecznej, która jest najbardziej narażona na stres”

– dodaje

Dorota Bieniek-Kaska, pomysłodawczyni kampanii i prezes Instytutu LB Medical

.

Edukacyjna rola kampanii obejmie także podkreślenie odpowiedzialności za przeciwdziałanie problemom w obszarze zdrowia psychicznego:


Odpowiedzialność po stronie pracownika

  • nie ignorowanie problemu
  • pokonanie strachu przed przyznaniem się do problemu
  • podjęcie odpowiednich kroków
  • szukanie pomocy


Odpowiedzialność po stronie pracodawcy

  • stworzenie odpowiednich warunków pracy
  • stworzenie sprzyjającej atmosfery
  • otwartej rozmowie o źródłach stresu, depresji i wypaleniu zawodowym