search
menu menu_open

Działacze związków zawodowych z przepustką do firm?

29 czerwca 2021

Działacze związków zawodowych z przepustką do firm?

W Parlamencie Europejskim i Radzie Dialogu Społecznego trwają prace nad przepisami, które zagwarantowałyby związkowcom wstęp na teren firm i prowadzenie tam swojej działalności.

Jednoznaczne prawo przebywania działaczy w miejscach pracy ułatwiłoby np. prowadzenie spotkań informacyjnych z pracownikami i zachęcanie do wstąpienia w szeregi związku. Prace nad takimi rozwiązaniami toczą się dwutorowo.

—————

– Z punktu widzenia związków są one zrozumiałe. Ale ich wdrożenie wywołałoby wiele problemów, choćby z zakresu bhp. Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy, a musiałby do niego wpuszczać osoby obce, z którymi nie łączy go żaden stosunek prawny. Wywołuje to pytania, m.in. czy należałoby przekazywać takiej osobie jakieś informacje z zakresu bhp i kto ponosiłby odpowiedzialność w razie ewentualnego wypadku – zauważa

dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8200021,rada-dialogu-spolecznego-firma-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna