search
menu menu_open

STANOWISKO FPP

15 lipca 2021

Stanowisko Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich dotyczące rekomendacji rozwiązań, które wspierają wzrost poziomu wyszczepień na COVID-19 i pomogą ograniczyć straty w przypadku kolejnych fal epidemii, opublikowanych przed Federację Przedsiębiorców Polskich w dniu 13 lipca 2021 r.

W odniesieniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji zapewniamy o pełnym obiektywizmie prezentowanych przez naszą organizację rekomendacji. Jako Zarząd Federacji Przedsiębiorców Polskich chcielibyśmy podkreślić, że opracowana propozycja rozwiązań oparta jest na merytorycznej analizie i przesłankach gospodarczych.

Celem zaproponowanych działań jest ograniczenie strat w przypadku kolejnych fal epidemii

– zarówno dla zdrowia publicznego, gospodarki, jak i finansów publicznych. Dzięki propozycjom Federacji, straty podczas potencjalnej kolejnej fali pandemii mogą zostać pomniejszone nawet o 70%.


Jest to opinia i rekomendacja naszej organizacji i odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców obawiających się skutków kolejnego zamknięcia gospodarki, a nie jednostkowa inicjatywa czy opinia którejkolwiek z firm członkowskich czy tym bardziej członków Rady FPP.

Pragniemy podkreślić, że

Rada FPP nie jest organem decyzyjnym Federacji i nie brała udziału w procesie tworzenia rekomendacji opublikowanych w dniu 13.07.2021.


Zależy nam, aby propozycja przedstawiona przez Federację Przedsiębiorców Polskich była rozpatrywana jako merytoryczna rekomendacja działań, których celem jest ograniczenie strat w przypadku kolejnych fal epidemii.

W żadnym wypadku nie może być ona wykorzystywana do manipulowania publiczną dyskusją na temat szczepień przeciwko COVID-19 przez środowiska sceptyczne wobec szczepień lub ataku na jakiekolwiek firmy czy przedsiębiorców.


Zarząd Federacji Przedsiębiorców Polskich