search
menu menu_open

FPP: Wynajmujący nadal chcą budować relacje z najemcami z pozycji siły

23 sierpnia 2021

FPP: Wynajmujący nadal chcą budować relacje z najemcami z pozycji siły

Najważniejszą wartością dla najemców są partnerskie umowy najmu – takie, które gwarantują prawa obu stron. To podstawowy element, jaki powinien być podstawą relacji między wynajmującymi a najemcami. Bez niego nie zbuduje się wzajemnego zaufania i długoterminowej współpracy – podkreśla dla Magazynu Galerie Handlowe Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)


Marek Kowalski, FPP

: Galerie handlowe konkurują najczęściej ofertą handlową i lokalizacją – natomiast standard dla najemców i klientów jest mniej więcej podobny. Dlatego to dobra baza najemców jest siłą centrum handlowego, a więc także dobre z nimi relacje. Tu nadal jest duża lekcja do odrobienia.

Więcej:

FPP: Wynajmujący nadal chcą budować relacje z najemcami z pozycji siły


Źródło: Magazyngalerie.pl