search
menu menu_open

Ład pełen błędów, ale idzie pod głosowanie

27 września 2021

Ład pełen błędów, ale idzie pod głosowanie

Wbrew krytyce organizacji gospodarczych i posłów opozycji, projekt zmian podatkowych został z niewielkimi zmianami przyjęty przez sejmowa komisję.

Posłowie z sejmowej Komisji Finansów Publicznych obradowali nad projektem tzw. Polskiego Ładu przez 13 godzin, ale wprowadzili niewiele merytorycznych zmian.

—————

Jak zauważa

Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich

, takie rozwiązanie stworzy jeszcze więcej nierówności w traktowaniu podatników.

– Handel detaliczny z założenia jest niskomarżowy, więc firmy z tej branży łatwo mogą wpaść w obowiązek płacenia tego podatku – zauważa ekspert.

Więcej:

https://www.rp.pl/prawo/art18955851-lad-pelen-bledow-ale-idzie-pod-glosowanie

Źródło: Rzeczpospolita