search
menu menu_open

Rozszerzona odpowiedzialność producentów – firmy nie chcą kolejnego parapodatku

15 października 2021

Rozszerzona odpowiedzialność producentów – firmy nie chcą kolejnego parapodatku

Projekt wdrożenia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) nie poprawi poziomu zbierania i przetwarzania odpadów – uważają przedsiębiorcy i proponują gruntowne zmiany, a najchętniej napisanie go od nowa. Ich zdaniem zaproponowany model, nie realizuje podstawowych założeń dyrektywy i stanie się de facto systemem opartym na parapodatku.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wdrażającej do polskiego prawa nowe wymagania w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP),  producenci mają ponosić specjalną opłatę opakowaniową, która będzie przeznaczana na finansowanie zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych w ramach gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

—————

Zdaniem

Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

projekt nowelizacji ma wiele błędów i wymaga całkowitego przepisania, gdyż założone mechanizmy nie tworzą systemowej poprawy pozwalającej na zwiększenie poziomu zbieranych i przetwarzanych odpadów, a jaskrawe naruszenia Dyrektywy 2018/851 sprawiają, że polski system znacząco oddaliłby się od założeń Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Ponadto opłaty będą ustalane odgórnie, bez jakichkolwiek konsultacji i bez powiązania z realnymi kosztami zbiórki.

Więcej:

https://www.prawo.pl/biznes/rozszerzona-odpowiedzialnosc-producentow-przedsiebiorcy-nie-chca,511144.html

Źródło: Prawo.pl