search
menu menu_open

Rząd nie rezygnuje z pomysłu oskładkowania wszystkich zleceń

21 października 2021

Rząd nie rezygnuje z pomysłu oskładkowania wszystkich zleceń

Nadal trwają prace analityczne dotyczące objęcia ubezpieczeniami społecznymi wszystkich umów cywilnoprawnych – deklaruje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie DGP

Obecnie konieczność odprowadzania składek do ZUS za osoby na umowach zlecenia zależy od posiadania przez nie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

—————

Partnerzy społeczni liczyli, że odpowiednie regulacje w tym zakresie będą elementem Polskiego Ładu.

– Niestety tak się nie stało, dlatego jak najszybciej trzeba ten problem uregulować oddzielną ustawą – ocenia

Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8276281,rzad-nie-rezygnuje-z-pomyslu-oskladkowania-wszystkich-zlecen.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna