search
menu menu_open

Zarząd Federacji Przedsiębiorców Polskich popiera list otwarty i apel polskich epidemiologów do władz publicznych o bezzwłoczne podjęcie niezbędnych działań w walce z COVID-19

2 grudnia 2021

Zarząd Federacji Przedsiębiorców Polskich wyraża zdecydowane poparcie wobec listu otwartego i apelu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, skierowanego do Prezydenta RP, Premiera RP, Ministra Zdrowia, Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu RP.

W pełni podzielamy opinię autorów listu, iż w obliczu obecnej, niezwykle trudnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce, konieczne jest natychmiastowe podjęcie zdecydowanych działań obejmujących: wprowadzenie przepisów uprawniających pracodawców do weryfikacji szczepień wśród pracowników, ograniczenie dostępu osobom nieposiadającym certyfikatu zaszczepienia do określonych miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach, zwalczanie procederu oszustw związanych z fałszowaniem certyfikatów zaszczepienia, a także zmobilizowanie właściwych służb do egzekwowania obowiązujących regulacji sanitarnych dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych. Ponadto uważamy, że działania te powinny obejmować również wprowadzenie przepisów uprawniających pracodawców do skierowania niezaszczepionych pracowników – do czasu zaszczepienia – do wykonywania pracy zdalnej lub na urlop bezpłatny.

Wobec bardzo wysokiej liczby odnotowywanych nowych zachorowań oraz zagrożenia związanego z nowymi wariantami koronawirusa, pilne i zdecydowane działania są niezbędne – przede wszystkim dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zrobienie wszystkiego, by zapobiec dziesiątkom tysięcy kolejnych zgonów z powodu COVID-19 jest wspólną odpowiedzialnością nas wszystkich.