search
menu menu_open

Stanowisko FPP I NIL w sprawie weryfikacji szczepień

5 stycznia 2022

Federacja Przedsiębiorców Polskich i Naczelna Izba Lekarska apelują o uwzględnienie w toku prac legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk sejmowy nr 1846) postulatów środowisk medycznych i autorytetów w dziedzinie zdrowia.

Projekt ustawy dotyczy aktualnie najistotniejszej kwestii dla przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność leczniczą, czyli zasad weryfikacji szczepień w zakładach pracy oraz na pozostałych polach działalności firm. Od treści tych przepisów zależeć będzie skuteczność dalszej walki z pandemią w krytycznej jej fazie oraz zakres, w jakim będą mogli funkcjonować przedsiębiorcy – a wszystko to w warunkach, kiedy średnio w ciągu tygodnia z powodu COVID-19 umierają setki osób, wskaźniki nowych zakażeń ponownie zaczynają rosnąć oraz narasta zagrożenie wystąpienia kolejnej fali koronawirusa spowodowanej przez nowy wariant Omikron.

Niski odsetek zaszczepionych osób w społeczeństwie oraz pojawienie się nowego wariantu koronawirusa, który jest znacznie bardziej zakaźny niż wcześniejsze odmiany, wymagają zdecydowanych działań ze strony władz publicznych, w tym w szczególności działań o charakterze legislacyjnym, określających prawne ramy funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki i systemu opieki zdrowotnej w czasie spodziewanej, największej jak dotychczas fali zakażeń. Nie ulega wątpliwości, że aktualne dane o liczbach zakażeń i zgonów, stan systemu ochrony zdrowia a także perspektywa najbliższych tygodni i miesięcy, kiedy dojdzie do rozprzestrzenienia się w kraju wariantu Omikron, wymagają podjęcia pilnych działań prawodawczych pozwalających na skuteczne zwalczanie COVID-19 w oparciu o stosowane w wielu europejskich państwach rozwiązania.

Zdecydowana większość państw rozwiniętych wprowadziła regulacje uzależniające dostęp do określonych obiektów i korzystania z usług od faktu zaszczepienia, jak również uprawnienia dla pracodawców do kontroli szczepień wśród pracowników oraz podejmowania stanowczych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w zakładach pracy. Regulacje tego typu zostały wprowadzone m.in. w Danii, Włoszech, Francji, Austrii, Bułgarii, Czechach, Holandii, Rumunii, Szwajcarii, jak również na Łotwie, Węgrzech czy Ukrainie. Podobne regulacje niezbędne są w naszym kraju. Regulacje takie służą nie tylko zwiększeniu liczby osób zaszczepionych a także zmniejszają ryzyko transmisji wirusa. Co istotne, nie wymagają zamykania przedsiębiorstw, czy całych branż gospodarki.

Nie sposób nie zauważyć, że system ochrony zdrowia w Polsce może nie wytrzymać dramatycznego wzrostu zachorowań, jaki odnotowuje się już w innych krajach, w których wariant Omikron pojawił się wcześniej. Brak zdecydowanych działań władz publicznych podejmowanych w celu zwiększania poziomu wyszczepienia oraz ograniczenia możliwości transmisji wirusa doprowadzić może w najbliższych miesiącach do sytuacji, w której dla kolejnych pacjentów covidowych zabraknie możliwości zapewnienia jakiejkolwiek opieki medycznej. Polska dysponuje wysoce skutecznym środkiem walki z pandemią oraz łagodzenia jej skutków – w postaci szczepień. W magazynach i punktach szczepień czekają miliony gotowych do użycia dawek szczepionek przeciw COVID-19.

Jedynym, czego brakuje jest silny bodziec ze stron państwa w postaci adekwatnych do poziomu zagrożenia regulacji prawnych.