search
menu menu_open

Ułomne prawo sprzyja dłużnikom

28 stycznia 2022

Ułomne prawo sprzyja dłużnikom

W Sejmie leży projekt, który może poprawić sytuację wierzycieli. Organizacje przedsiębiorców apelują o podjęcie nad nim prac legislacyjnych.

Przedsiębiorcy krytykują przepisy umożliwiające dłużnikom niewywiązywanie się z zobowiązań. Organizacje pracodawców apelują o jak najszybsze podjęcie prac legislacyjnych nad rozwiązaniami, które mogą to zmienić.

—————

“W ciągu ostatnich kilku lat do polskiego prawa wprowadzono regulacje, które zaburzają równowagę pomiędzy wierzycielami a dłużnikami. Ułatwiają one m.in. unikanie spłaty zadłużenia przez nieuczciwe osoby i firmy. Szkodzi to nie tylko wierzycielom, ale też uczciwym dłużnikom“ – podkreślają we wspólnym stanowisku Business Centre Club,

Federacja Przedsiębiorców Polskich

, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Więcej:

https://www.pb.pl/ulomne-prawo-sprzyja-dluznikom-1139699

Źródło: Puls Biznesu