search
menu menu_open

Pracodawcy mogą już zatrudniać

9 marca 2022

Pracodawcy mogą już zatrudniać

W tym tygodniu Sejm uchwali i mogą wejść w życie przepisy ważne dla uchodźców i udzielających im wsparcia.

Specustawa przechodzi w błyskawicznym tempie przez Sejm, budzi jednak sporo wątpliwości zarówno opozycji, jak i biznesu, który za kilka dni będzie wdrażał te przepisy w życie.

—————

– Około połowy uchodźców napływających do Polski to dzieci. Zapewnienie im odpowiedniej opieki instytucjonalnej ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia umożliwienia aktywności społecznej i zawodowej ich rodzicom, głównie matkom. Projektowane przepisy specustawy ułatwiają tworzenie specjalnych żłobków i klubów dziecięcych. Zakładane ułatwienia sprowadzają się jednak do złagodzenia wymogów lokalowych oraz liczby dzieci przypadających na jednego opiekuna. Brakuje natomiast złagodzenia wymagań stawianych samym opiekunom, które obecnie są wysokie. W konsekwencji tworzony system opieki może okazać się niewydolny z powodu niedoboru opiekunów spełniających ustawowe wymogi – podkreśla

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://www.rp.pl/cudzoziemcy/art35828531-pracodawcy-moga-juz-zatrudniac-uchodzcow-z-ukrainy

Źródło: Rzeczpospolita