search
menu menu_open

Jednolita umowa o pracę wchłonie milion zleceń

23 marca 2022

Jednolita umowa o pracę wchłonie milion zleceń

Rząd przygotowuje się do reformy, która podniesie standard, ale i koszty zatrudnienia na kontraktach cywilnoprawnych, a być może także na działalności.

W Krajowym Programie Reform na lata 2022/2023, wysłanym do konsultacji społecznych, rząd zapowiedział opublikowanie pod koniec tego roku raportu o jednolitej umowie o pracę, która ma zwiększyć elastyczność zatrudnienia, ale i bezpieczeństwa na polskim rynku pracy.

—————


Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

: Punktem wyjścia do ujednolicenia zasad zatrudnienia powinno być wcześniejsze ujednolicenie zasad opłacania składek ZUS i podatków od różnych kontraktów.

Więcej:

https://www.rp.pl/prawo-pracy/art35918651-jednolita-umowa-o-prace-wchlonie-milion-zlecen

Źródło: Rzeczpospolita