search
menu menu_open

Federacja Przedsiębiorców Polskich objęła przewodniczenie w Radzie Przedsiębiorczości

5 kwietnia 2022

Wzywamy Rząd do dialogu i zabezpieczenia interesów polskich przedsiębiorców w związku z wojną na Ukrainie

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) od 1 kwietnia przewodniczy Radzie Przedsiębiorczości. Rada Przedsiębiorczości to forum gospodarcze, w pracach którego uczestniczą szefowie największych w Polsce organizacji gospodarczych. Najważniejsze cele, jakie stawia Przewodniczący FPP, a obecnie również Rady Przedsiębiorczości, to nawiązanie dialogu z Rządem w celu zabezpieczenia interesów firm polskich w związku z wojną na Ukrainie.


„Oczekujemy od Rządu w trybie pilnym przedstawienie projektów zapewniających zastąpienie zerwanych łańcuchów dostaw surowców z kierunku Rosji, Białorusi i Ukrainy. Zerwanie dostaw takich surowców jak drewno, stal, paliwa energetyczne czy gaz zagrażają w Polsce wielu branżom, które do tej pory były napędem naszej gospodarki. Dotyczy to przemysłu meblowego, motoryzacyjnego, budowlanego, deweloperskiego czy spożywczego. W obliczu problemów z dostawą surowców dla naszego przemysłu widzimy możliwość – na przykład w przypadku przemysłu meblarskiego i motoryzacyjnego – zastąpienia odzyskiwanym do wtórnego przerobu w ramach gospodarki zamkniętej złomu metalowego czy też starych mebli to powtórnego przetworzenia.

Przepisy dotyczące importu takich materiałów do powtórnego przetwórstwa są niejasne – dlatego oczekujemy pilnego dostosowania prawa tak, by umożliwić dopływ materiałów do produkcji niezbędnych naszym przedsiębiorcom.

Konieczne też jest zastąpienie utraconych wskutek wojny rynków zbytu dla polskich produktów nowymi – pozwalającymi prowadzić bezpieczny eksport. Jednak aby te rynki w jak najkrótszym czasie zdobyć, niezbędne jest wsparcie instytucji państwowych dla polskich przedsiębiorców w zakresie misji gospodarczych z udziałem przedstawicieli rządu polskiego oraz programu udziału polskich przedsiębiorców w imprezach targowych. Rozumiemy i popieramy Rząd w nakładaniu sankcji na Rosję – oczekujemy jednak w trybie jak najszybszym wskazania kierunków, z których Rząd zamierza pozyskiwać alternatywne dostawy paliw, gazu i węgla. Nie można dopuścić do sytuacji, kiedy przedsiębiorcy polscy będą musieli zatrzymać produkcję.Oczekujemy też od Rządu przyspieszenia prac ustawowych nad alternatywnymi źródłami energii – takimi, jak energia wiatrowa i cofnięcie negatywnych zmian legislacyjnych w zakresie fotowoltaiki prosumenckie

j

” – podkreśla

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).


Oprócz Federacji Przedsiębiorców Polskich w Radzie działają: Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego i ABSL. Rada Przedsiębiorczości od dwóch lat reprezentuje przedsiębiorców polskich w kontaktach z przedstawicielami Rządu. Prowadziła liczne debaty gospodarcze, w tym z Premierem Mateuszem Morawieckim, Minister Marleną Maląg oraz kolejnymi ministrami i wiceministrami ministerstw finansów i rozwoju.


Przedstawiciele Rady wyrażali swoje opinie i uwagi do przedstawianych przez Rząd projektów ustaw i kierunków polityki gospodarczej. W ostatnim czasie krytycznie ocenili przygotowany przez Rząd Polski Ład – zwracając, jak się okazało słusznie, na wyjątkowo skomplikowane rozwiązania prawa podatkowego oraz zbyt wysokie daniny nakładane na przedsiębiorców osłabionych problemami wywołanymi przez dwuletnie ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w związku z kolejnymi lockdownami.