search
menu menu_open

Konsultacje w sprawie zmian Polskiego Ładu

8 kwietnia 2022

Spotkanie Rady Przedsiębiorczości z Ministrem Arturem Soboniem

W dniu 8.04 br. na zaproszenie Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), która obecnie przewodniczy Radzie Przedsiębiorczości, odbyło się spotkanie szefów największych organizacji biznesowych z wiceministrem finansów Arturem Soboniem. Tematem rozmów były projektowane zmiany przepisów podatkowych, korygujące budzące wątpliwości rozwiązania wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Ministerstwo Finansów wyraziło otwartość na uwzględnienie przynajmniej części zgłoszonych postulatów. Wśród poruszonych zagadnień znalazła się w szczególności kwestia możliwości ponownego wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorców, którzy w oparciu o dotychczasowe przepisy zdecydowali się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy, a dla których po wprowadzonych zmianach bardziej opłacalny może stać się skala podatkowa.


„W czasie spotkania podsumowano dotychczasowe konsultacje społeczne nowelizacji ustawy o PIT oraz ustosunkowano się do postulatów i uwag zgłaszanych przez różne środowiska wobec nowego projektu. Dyskutowano również na temat zasad odliczania składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania oraz limitów tych odliczeń przyjętych w projektowanej ustawie. Poważnej analizie poddane zostały również kwestie związane z techniką rozliczeń zaliczek na PIT, terminami składania zeznań podatkowych, oświadczeniami składanymi przez podatników oraz funkcjonowaniem niektórych ulg podatkowych. Nowelizacja przepisów ustawy o PIT stanowi pierwszy krok w kierunku naprawy Polskiego Ładu w obszarze podatkowym, jednak niezbędne są dalsze zmiany. Ministerstwo Finansów zapowiada korekty również w obszarze CIT, których projekt ma zostać przedstawiony w perspektywie najbliższych tygodni.

Federacja Przedsiębiorców Polskich w dalszym ciągu będzie aktywnie zaangażowana w proces konsultacji projektowanych zmian, zaś w ramach przewodnictwa w pracach Rady Przedsiębiorczości planowane są kolejne spotkania z decydentami odbywane z inicjatywy FPP”


– podkreśla

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

.