search
menu menu_open

Specjalne świadczenia z ZUS tylko dla nielicznych

27 kwietnia 2022

Specjalne świadczenia z ZUS tylko dla nielicznych

Odbywanie przez ojca dziecka kary pozbawienia wolności lub nieleczona choroba alkoholowa to nie są szczególne okoliczności uzasadniające przyznanie przez prezesa ZUS emerytury lub renty w drodze wyjątku.

Renty i emerytury przysługują co do zasady osobom, które spełnią wszystkie ustawowe warunki. Odstępstwem od tej reguły są świadczenia w drodze wyjątku. Przysługują one, gdy ze względu na różne okoliczności życiowe dana osoba nie spełnia kryteriów otrzymania ich w zwykłym trybie.

—————


Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich

, członek rady nadzorczej ZUS, przyznaje, że liczba decyzji pozytywnych faktycznie jest niewielka, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że ZUS wypłaca emerytury i renty kilku milionom osób.

Więcej:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8408298,dla-kogo-specjalne-swiadczenia-z-zus.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna