search
menu menu_open

FPP: Apel o wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za refundację leków

24 maja 2022

Dodatkowe 2,8 mld zł na refundację w 2022 roku

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wystosowała apel do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministra dr. Adama Niedzielskiego w sprawie zwiększenia zasobów kadrowych obsługujących wydawanie decyzji o objęciu finansowaniem leków refundowanych. Jest to ważne dla poprawy dostępu obywateli do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii – w związku z rekordowym całkowitym budżetem na refundację zaplanowanym na 2022 rok.

28 kwietnia opublikowano nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r., stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację. Zgodnie z regulacją w obecnym roku wzrost wydatków na refundację przekroczy 2,8 mld zł. To rekordowa wartość od czasu wprowadzenia ustawy refundacyjnej w 2012 r. FPP zaapelowała o zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych do wykorzystania bezprecedensowego zwiększenia wydatków refundacyjnych.


„Z uznaniem przyjęliśmy informację o planowanym zwiększeniu wydatków refundacyjnych w tym roku o kwotę ponad 2,8 mld zł. Równocześnie FPP podtrzymuje swoje zastrzeżenia dotyczące zasadności włączenia w całkowity budżet na refundację wydatków z Funduszu Medycznego – zaznaczając tym samym, że tak znaczące zwiększenia planowanych wydatków refundacyjnych stanowi szansę na skokowy wzrost dostępności do skutecznego leczenia dla tysięcy polskich pacjentów. Jesteśmy głęboko przekonani, że skuteczne wydatkowanie tych środków wymaga stworzenia odpowiednich warunków, w szczególności zasobów kadrowych oraz innych narzędzi niezbędnych do gospodarnego i celowego wydatkowania środków publicznych. Liczymy, że w związku z decyzją Ministra Zdrowia komórki organizacyjne resortu odpowiedzialne za procedowanie wniosków refundacyjnych zostaną odpowiednio wzmocnione. Będziemy blisko przyglądać się realizacji wydatków refundacyjnych w tym roku. Wielka szansa związana ze zwiększeniem całkowitego budżetu na refundację zostanie zrealizowana wyłącznie w przypadku, gdy środki zostaną wykorzystane. Wymaga to skoordynowanych działań Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zapewnienie skokowego wzrostu dostępności do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii może być jednym z kluczowych elementów dla odbioru przez obywateli ustawy „7% PKB na zdrowie”. Liczymy, że nadzieje wielu grup pacjentów czekających na dostęp do nowoczesnego leczenia zostaną spełnione”

– komentuje

Wojciech Wiśniewski, ekspert ds. zdrowia w Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Federacja Przedsiębiorców Polskich kilkukrotnie w ostatnim czasie zabierała głos w sprawie konieczności zwiększenia wydatków publicznych na funkcjonowanie instytucji biorących udział w kreowaniu i egzekucji polityki zdrowotnej w Polsce – m.in. przez wsparcie stanowiska strony społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w sprawie zwiększenia nakładów na funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zniesienie limitu finansowania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.