search
menu menu_open

ZUS zamyka pandemiczny rozdział

13 czerwca 2022

ZUS zamyka pandemiczny rozdział

Ponad 36 mld zł to łączna kwota wsparcia udzielonego do tej pory przez organ rentowy w związku z epidemią COVID-19.

Zdaniem ekspertów instrumenty pomocowe przyniosły oczekiwane skutki, ale tylko niektóre będzie można wykorzystać w przyszłości, w nadzwyczajnych sytuacjach.

—————


Łukasz Kozłowski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich

: Rozwiązania pomocowe wprowadzone w ramach tarcz antykryzysowych zasadniczo odegrały swoją rolę. Przyczyniły się bowiem do zachowania płynności przedsiębiorstw choćby poprzez redukcję niektórych obciążeń (np. składkowych), a także bezpośrednie wsparcie pieniężne (głównie postojowe). W tym czasie ważna była też sprawność obsługi.

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8452672,zus-pandemia-pomoc-z-tarcz-antykryzysowych.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna