search
menu menu_open

Rynek pracy pomaga FUS

23 czerwca 2022

Rynek pracy pomaga FUS

Pokrycie bieżących wydatków wpływami ze składek w I kw. 2022 r. wynosi 82,6 proc. Było najwyższe od lat – wynika z raportu ZUS, do którego dotarł DGP

Wskaźniki makroekonomiczne okazały się lepsze, niż przewidywali ekonomiści. Pozytywnie wpłynęło to także na kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

—————

– Od 2011 r. obserwujemy większy stopień pokrycia wydatków FUS wpływami ze składek. To wynik zmian systemowych, które ograniczyły rolę drugiego filara w gromadzeniu środków na starość. W efekcie zwiększyła się część składki emerytalnej trafiającej do FUS – tłumaczy

Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8472429,ubezpieczenia-spoleczne-zus-fus-fundusz-ubezpieczen-spolecznych.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna