search
menu menu_open

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wraz z GENESIS PR nagrodzone Złotą Statuetką STEVIE® IBA 2022

15 sierpnia 2022

Kolejna międzynarodowa nagroda w kategorii Public Affairs za projekt „Zwiększenie rządowego limitu benefitów żywieniowych dla pracowników”

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wraz z GENESIS PR zostały nagrodzone w drugim międzynarodowym konkursie – Złotą Statuetką STEVIE® International Business Awards (IBA) 2022 w kategorii Public Affairs. Nagrodzono działania FPP na rzecz zwiększenia możliwości zapewniania benefitów żywieniowych przez pracodawców na rzecz ich pracowników.


Projekt ten został też nagrodzony w konkursie IPRA Golden World Awards 2022 w kategorii Public Affairs.


GENESIS PR jest laureatem 17 nagród, w tym 11 międzynarodowych i 6 w kategorii Public Affairs. Pozostałe kategorie, w których agencja była nagradzana, to: Relacje Inwestorskie (5 nagród, w tym za IPO InPost na EURONEXT AMSTERDAM), Issues Management, Zarządzanie kryzysem oraz PR Korporacyjny.


Federacja Polskich Przedsiębiorców (FPP) dążyła do zwiększenia prawnych limitów świadczeń pracowniczych w postaci bonów na posiłki, które mogą być przyznawane przez pracodawców. Było to ważne dla sektora gastronomicznego, dramatycznie dotkniętego pandemią COVID-19 i mogło wesprzeć ten sektor. Proponowane rozwiązanie przyniosłoby również większe dochody budżetu państwa dzięki wyższemu VAT.

Efektem końcowym działań było rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2022 r. podwyższające wartość świadczeń żywnościowych ze 190 zł do 300 zł, wzrost o 58% i pierwsze takie rozporządzenie od 18 lat.


Przyczyną podjęcia inicjatywy były oczekiwania polskich przedsiębiorców, którzy wskazywali na brak adekwatnych rozwiązań w polskim systemie prawnym umożliwiających zapewnienie pracownikom dodatkowych świadczeń pozapłacowych związanych z wyżywieniem, zwiększających poziom satysfakcji wśród załogi oraz pozytywnie oddziałujących na produktywność.

Kwestia ta jest regulowana przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949). Przepisy pozwalały na finansowanie posiłków i wyżywienia przez pracodawców jedynie do kwoty 190 zł miesięcznie – wszelkie wydatki powyżej tego poziomu stanowiły dodatkową podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, co znacząco ograniczało atrakcyjność dodatkowych świadczeń. Kwota 190 zł na wyżywienie pracowników, wynosząca w przeliczeniu na dzień roboczy zaledwie ok. 9 zł, całkowicie odstawała od realiów rynkowych – jej poziom pozostawał zamrożony nieprzerwanie od 2004 r.

Wcześniejsze próby podejmowane przez uczestników rynku oraz partnerów społecznych, aby doprowadzić do zmiany tego stanu rzeczy, kończyły się całkowitym niepowodzeniem – strona rządowa z góry odrzucała możliwość zmiany dotychczasowej kwoty określonej w rozporządzeniu.

Pełne wyniki konkursu znajdują się

tutaj

.

Znany jako „The International Stevies”, Konkurs STEVIE® International Business Awards (IBA) jest organizowany w USA i otwarty dla wszystkich organizacji na całym świecie: dużych i małych, publicznych i prywatnych, nastawionych na zysk i non-profit. Nominacje mogą być zgłaszane przez organizacje lub osoby fizyczne. W 2022 roku zgłoszono ponad 3800 nominacji od organizacji z 67 krajów.