search
menu menu_open

Najniższe płace mogą rosnąć szybciej niż te wyższe

23 sierpnia 2022

Najniższe płace mogą rosnąć szybciej niż te wyższe

Wzrost płac w kolejnych miesiącach zwolni i będzie poniżej stopy inflacji. Należy też liczyć się ze wzrostem stopy bezrobocia – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lipcu o niemal 16 proc. rok do roku, najbardziej od roku 2000. Wcześniej od kilku miesięcy wzrost płac hamował. Czy ten lipcowy wyskok to jest incydent związany z wypłatą premii w niektórych branżach, czy też ponowna zmiana trendu?Rozpatrywałbym to raczej w kategoriach incydentu. W górnictwie przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ponad 80 proc. rok do roku, mocno wzrosły też płace w rolnictwie i leśnictwie oraz energetyce.


Więcej:

https://www.rp.pl/wynagrodzenia/art36914641-kozlowski-najnizsze-place-moga-rosnac-szybciej-niz-te-wyzsze

Źródło: Rzeczpospolita