search
menu menu_open

Praca zdalna będzie częściej wykorzystana

5 października 2022

Praca zdalna będzie częściej wykorzystana

Przepisy o pracy na odległość będą miały zastosowanie nie tylko do umów o pracę. To jedna ze zmian, jakie rekomenduje rząd do projektu nowelizacji kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw.

Przypomnijmy, że wprowadza on na stałe pracę zdalną oraz możliwość badania podwładnych np. przy użyciu alkomatu.

—————

– Przede wszystkim dookreślono, że nowe przepisy o pracy zdalnej będą miały zastosowanie nie tylko do zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale też do tych wykonujących swoje obowiązki na podstawie mianowania (np. nauczyciele), powołania (np. urzędnicy), wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę. Nie będę mogły być natomiast stosowane do umów o dzieło czy zlecenia – wskazuje

Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://www.rp.pl/prawo-pracy/art37181491-rzad-chce-rozszerzyc-prace-zdalna-bedzie-nie-tylko-na-umowie-o-prace

Źródło: Rzeczpospolita