search
menu menu_open

Rząd chce ratować małe miejscowości

11 października 2022

Rząd chce ratować małe miejscowości

Pomysł jest prosty: zapewnić zrównoważony rozwój kraju poprzez zachęcanie firm do zatrudniania na odległość osób z obszarów marginalizowanych.

Projekt ustawy o aktywności zawodowej przewiduje dofinansowanie stanowisk pracy zdalnej na obszarach, które są w bardzo trudnej sytuacji społecznej, gospodarczej i demograficznej.

—————


Podobnie uważa Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

– Dążenie do zrównoważonego rozwoju kraju jest konieczne. Dzisiaj mamy z jednej strony duże aglomeracje, z drugiej zaś tereny opuszczone z małą liczbą mieszkańców, słabszą infrastrukturą i mniej atrakcyjnym rynkiem pracy.

Więcej:

https://www.rp.pl/prawo-pracy/art37212901-rzad-chce-ratowac-male-miejscowosci-dofinansuje-firmom-home-office

Źródło: Rzeczpospolita