search
menu menu_open

Przedsiębiorca, który dogadał się z ZUS, nie straci zasiłku

2 listopada 2022

Przedsiębiorca, który dogadał się z ZUS, nie straci zasiłku

Prowadzący firmę, jeśli zawarł układ ratalny z organem rentowym, nie będzie już dłużnikiem.

Taki skutek wywoła przepis, który znalazł się w nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, jaka została w czwartek przyjęta przez Sejm.

—————


Łukasz Kozłowski, Federacja Przedsiębiorców Polskich

: Rozwiązanie przyjęte przez Sejm jest racjonalne i konieczne. Osoby prowadzące firmy, które uzgodniły z ZUS warunki spłaty zadłużenia i dodatkowo wywiązują się z zawartej umowy, nie powinny być traktowane jak dłużnicy w kontekście prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Więcej:

https://www.rp.pl/zus/art37329371-przedsiebiorca-ktory-dogadal-sie-z-zus-nie-straci-zasilku

Źródło: Rzeczpospolita