search
menu menu_open

Wyższe progi dorabiania dla emerytów i rencistów

16 listopada 2022

Wyższe progi dorabiania dla emerytów i rencistów

W grudniu oraz styczniu i lutym 2023 r. obowiązują nowe limity zarobkowe dla świadczeniobiorców.

To efekt niedawnego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego.

—————


Arkadiusz Pączka z Federacji Przedsiębiorców Polskich

nie ma wątpliwości, że piętnastka to kolejne świadczenie ukierunkowane na osiągnięcie efektu politycznego.

Więcej:

https://www.rp.pl/praca-emerytury-i-renty/art37421401-beda-wyzsze-progi-dorabiania-dla-emerytow-i-rencistow

Źródło: Rzeczpospolita