search
menu menu_open

Brak KPO to utrata wielu szans i korzyści

12 grudnia 2022

Brak KPO to utrata wielu szans i korzyści

Trudno znaleźć jakiekolwiek zyski gospodarcze z tytułu blokowania unijnego Funduszu Odbudowy dla Polski. Za to lista potencjalnych strat jest długa.

Polityczna walka o uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy wciąż trwa, a gospodarka wciąż traci.

—————

Polityczna walka o uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy wciąż trwa, a gospodarka wciąż traci. – Te pieniądze mogłyby pomóc utrzymać potencjał rozwojowy naszego kraju, poprawić konkurencyjności, zbudować lepszą odporności na kryzysy, także ten energetyczny – mówi

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://www.rp.pl/fundusze-europejskie/art37588651-ile-polska-traci-na-braku-kpo-znika-wiele-szans-i-korzysci

Źródło: Rzeczpospolita