search
menu menu_open

Nieprędko wesprą firmy

23 stycznia 2023

Nieprędko wesprą firmy

Dopiero za trzy lata specjalny system umożliwi korzystanie z gotowych szablonów umów o pracę i zlecenia.

Od 23 stycznia zaczyna obowiązywać ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Od tej daty zacznie biec trzyletni termin, w którym ma być udostępnione nowe narzędzie użytkownikom.

—————

– Dla przedsiębiorców korzystne byłoby jak najszybsze uruchomienie – mówi

Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://www.rp.pl/prawo-pracy/art37821191-e-szablony-umow-o-prace-i-zlecenia-niepredko-wespra-firmy?pid=96634171

Źródło: Rzeczpospolita