search
menu menu_open

FPP rezygnuje z udziału w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

30 stycznia 2023

FPP rezygnuje z udziału w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

W związku z ostatnimi wydarzeniami Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) złożyła rezygnację z udziału w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W piśmie Przewodniczący

Federacji Przedsiębiorców Polskich – Marek Kowalski

– zwrócił się do Adama Abramowicza – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – o niewykorzystywanie nazwy oraz logotypu

FPP

w działaniach Rzecznika MŚP, Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP oraz pozostałych podmiotów powiązanych z Rzecznikiem MŚP w działaniach związanych z promocją projektu „Dobrowolny ZUS”, w stosunku do którego

Federacja Przedsiębiorców Polskich

wyraża negatywne stanowisko.

Więcej:

https://www.rp.pl/abc-firmy/art37853651-fpp-rezygnuje-z-udzialu-w-radzie-przedsiebiorcow-przy-rzeczniku-msp

Źródło: Rp.pl